ساخت وبلاگ jazebeha.com نمونه سوال امتحانی موبر سان دپیل لوازم جانبی سامسونگ لوازم جانبی اپل لوازم جانبی هواوی خرید اینترنتی
مالیات درآمد

مالیات درآمد

مالیات درآمد

مالیات بر درآمد حقوق مطابق ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم :

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر اعم از حقوقی و حقیقی در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته به طور نقد یا غیر نقد بدست می آورد مالیات بر درآمد تعلق می گیرد.

طبق تبصره ماده ۸۲ قانون مالیات های مستقیم ، درآمد خقوقی که در مدت ماموریت خارج از کشور چه از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران یا اشخاص مقیم ایران از منابع ایرانی عاید شخص می شود مشمول مالیات بر درآمد حقوق می باشد .

تقویم مزایای غیر نقدی به نقدی یعنی چه ؟

گاهی اوقات درآمدهایی غیرنقدی نیز به همراه دریافتی های شخص حقوق بگیر به او ارایه می شود.

بعبارتی دیگر در کنار درآمدهای نقدی اقلام غیرنقدی نیز به حقوق بگیر می دهند که مشمول مالیات بر درآمد می باشد.

که برای محاسبه درآمدهای غیر نقدی به معادل نقدی آن طبق تبصره ماده ۸۳ قانون مالیات مستقیم درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق را به اینصورت محاسبه و تقویم می نمایند:

مسکن با اثاثیه معادل ۲۵% و مسکن بدون اثاثیه معادل ۲۰%حقوق مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم ) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰% و بدون راننده معادل ۵% حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ قانون مالیات مستقیم ) در ماه پس از وضع وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می شود.

سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام شده برای پرداخت کننده حقوق

نکته اول:

برای تقویم مزایای غیرنقدی به نقدی (مسکن و اتومبیل )صرفع جمع حقوق و مزایای مستمر نقدی ملاک قرار می گیرد.لذا مزایای غیرمستمر از جمله اضافه کار قابل احتساب نمی باشد .

بعبارت ساده تر برای محاسبه مالیات مزایای غیر نقد فقط جمع مزایای مستمر را مورد محاسبه قرار می دهیم و در درصد های اعلامی ضرب می نماییم و مزایای غیرمستمر مانند اضافه کاری را در محاسبه وارد نمی کنیم.

نکته دوم:

طی بخشنامه شماره ۲۳۹۷/۲۹۳۰۰-۲۱۱ مورخ ۸۲/۶/۲ کلیه خودرو های دستگاه های دولتی به استثنای خودروهای خدمات اختصاصی و تشریفاتی ، خودروهای خدمات عمومی محسوب می شوند و مشمول بند (ب) تبصره ماده ۸۳ ق..م.م نخواهند بود

برای نمونه :

میزان حقوق و مزایای مستمر نقدی یک نفر حقوق بگیر به استثنای مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ ق.م.م ماهیانه مبلغ ۲۰۱۰۰۰۰۰ ریال می باشد .

الف ) اگر این شخص از مسکن با اثاثیه (مزایای مستمز غیرنقدی ۹ استفاده نماید معادل نقدی مسکن با اثاثه عبارت است از :

ÛµÛ°Û²ÛµÛ°Û°Û° = %Û²Ûµ Û²Û°Û±Û°Û°Û°Û°Û°x

ب)این شخص از اتومبیل اختصاصی با راننده استفاده می نماید نحوه محاسبه آن بصورت زیر می باشد:

Û²Û°Û±Û°Û°Û°Û° = %Û±Û° Û²Û°Û±Û°Û°Û°Û°Û°x

+ نوشته شده در يکشنبه 19 فروردين 1397ساعت 19:57 توسط شایان | | تعداد بازدید : 13